Aanwervingspremie jongeren

You are here

Aanwervingspremie jongeren

08/07/2014

Wist je dat je als werkgever van het PC 226 bij aanwerving van jongeren onder de 26 jaar onder bepaalde voorwaarden van een premie kan genieten?
Zo moet de jongere onder meer aangeworven worden met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Tot de beoogde doelgroep behoren o.a. jongeren die via IBO of alternerend leren werden opgeleid, uitkeringsgerechtigde werklozen, …
Deze forfaitaire premie bedraagt 2500 EUR (bij voltijdse tewerkstelling).
Deze regeling heeft uitwerking vanaf 1 januari 2014 en geldt voor onbepaalde tijd.
Op de website van het Sociaal Fonds vind je de aanvraagformulieren en meer details over de doelgroep en de voorwaarden.
 

633 medewerkers leerden vorig jaar efficiënter werken met Excel.