Nieuwe sectorconvenant 2016-2017 is een feit

You are here

Nieuwe sectorconvenant 2016-2017 is een feit

04/05/2016

Goed nieuws voor onze bedrijven én het onderwijs! Onlangs keurde de Vlaamse Regering het nieuwe sectorconvenant 2016-2017 voor de sector van de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek goed.
 In overleg met het departement Werk en Sociale Economie werden de volgende prioriteiten vooropgesteld

 • De samenwerking met onderwijs
 • Een versterking van het competentie- en talentbeleid
 • Diversiteit en evenredige arbeidsdeelname
 • Knelpuntfuncties en opleidingen voor werkzoekenden
 • Samenwerking met partners

 
Om een beeld te schetsen van concrete acties die de sectorconsulenten hierrond opzetten

 • De sector voorstellen op de SID-in beurzen , tijdens opendeurdagen van (hoge)scholen of aan geïnteresseerde werkzoekenden. Op deze manier werken we mee aan een gerichte keuze voor onze sector.
 • Afstemming met bedrijven over de uitbouw van nieuwe sectortechnische richtingen in het onderwijs (momenteel focus op HBO-richtingen)
 • Leerkrachten uit sectortechnische onderwijsrichtingen (o.a. Se-n-Se) inhoudelijk ondersteunen d.m.v. een leerkrachtendag, het leerspel TLT international, sectorgerichte opleidingen uit het LOGOS-aanbod, …
 • Bedrijven sensibiliseren rond het belang van werkplekleren (aanbieden van stageplaatsen, IBO, opleiden op de werkvloer)
 • De diverse subsidiemogelijkheden rond opleidingen bekendmaken
 • Tips & tricks aanreiken rond peter/meterschapsbeleid binnen bedrijven
 • Werkbaar werk stimuleren

Op de LOGOS-website vind je nog bijkomende informatie over een aantal van deze thema’s. Neem alvast een kijkje.
Het volledige convenant kan je HIER nalezen.
 
Heb je hierrond vragen of suggesties of wens je graag een korte toelichting in je bedrijf zelf? Contacteer één van onze sectorconsulenten.

26 leerkrachten gaan met het logistieke spel TLT international aan de slag in hun lessen.