Downloads
49 werkzoekende professionals werden vorig jaar na een sectorgericht opleidingstraject van LOGOS aangeworven via stage of IBO.