Haal meer uit diversiteit

You are here

Haal meer uit diversiteit

Diversiteit in jouw organisatie

Heb je als bedrijf ook moeite om de juiste medewerkers te vinden?
Dan is het interessant om ook eens breder te kijken. 

Waarom bijvoorbeeld geen oudere professionals of young potentials met beperkte kennis aantrekken om de vacatures in je bedrijf in te vullen? Met de juiste aanpak zijn zij vaak heel loyale en gedreven medewerkers.
 
Denk ook aan medewerkers met een lichamelijke of psychische beperking, die over de juiste capaciteiten voor de job beschikken.
Vaak volstaan enkele kleine aanpassingen op de werkvloer om hen optimaal in te schakelen. Bekijk enkele concrete voorbeelden en meer info over de premie waarop je in dit geval recht hebt.
 
Ook een team met verschillende nationaliteiten of culturen, is een meerwaarde op allerlei vlakken. Zeker in een internationale werkomgeving als onze sector kan dit de service aan klanten positief beïnvloeden.
Is er nood aan een grondigere kennis van het Nederlands, dan kan taalopleiding op de werkvloer of bij een externe organisatie hierop het antwoord bieden. 
 

Nuttige tools

Als je al mensen uit bovengenoemde doelgroepen tewerkstelt, kan je mogelijk nog wat ondersteuning of tips gebruiken.
 
Bekijk zeker of je volgende tools al inzet: 

 • Onthaalbrochure
 • Peter-/meterschap
 • Functionerings- en ontwikkelingsgesprekken
 • Opleidingen rond (coachend) leiding geven, communicatie, teamwork,…
 • Interne loopbaanbegeleiding
 • Audits rond het wervings- en selectiebeleid of rond het personeelsverloop 

Onze checklist diversiteit kan je helpen om een beter beeld te krijgen van je organisatie op dit vlak.
Doe de scan en bekijk waar actie interessant kan zijn. Logos geeft je graag advies bij de verdere uitwerking ervan.
 
Om meer diversiteit op de werkvloer te realiseren, werken we daarnaast samen met de Werkplekarchitecten.
Zij coachen medewerkers op maat bij het wegwerken van een taalachterstand of bij cultuurverschillen waarmee je binnen je team te maken krijgt. Ook het werken aan de juiste arbeidsattitude behoort tot de mogelijkheden.
 
Job- en taalcoaching is zelfs kosteloos voor werknemers die max. 1 jaar in dienst zijn en behoren tot één van de volgende kansengroepen:

 • Werknemers met een niet-Europese nationaliteit en/of afkomst
 • Werknemers die 50 jaar of ouder zijn
 • Werknemers met een arbeidshandicap
 • Kortgeschoolde werknemers 

Contacteer hen om te bekijken hoe je het potentieel van medewerkers beter kan benutten via www.jobentaalcoaching.be

De site ‘Klare Taal Rendeert’ geeft tips & trick over taalgebruik van werknemers met beperkte kennis van het Nederlands. Daarnaast vind je er ook een aantal organisaties terug waarmee je kan samenwerken om je intern taalbeleid verder uit te werken: www.klaretaalrendeert.be


eDiv –Online opleiding antidiscriminatiewetgeving

Mag je van een kandidaat-werknemer vragen om een foto aan zijn cv toe te voegen? Mag je een oudere werknemer een opleiding weigeren? Hoe reageer je op een vraag om een gebedsruimte in je bedrijf? Mag je kandidaten met diabetes, astma of overgewicht weigeren?

Om werkgevers deze en andere vragen rond de antidiscriminatiewetgeving te helpen beantwoorden, heeft het Interfederaal Gelijkekansencentrum eDiv ontwikkeld, een gratis online opleiding voor managers, HR-verantwoordelijken, vertrouwenspersonen, …

Wat vind je in eDiv terug?

 • De eerste module geeft je in een begrijpelijke taal uitleg over de wetgeving.
 • Daarna kun je op je eigen ritme de databank raadplegen met 120 concrete voorbeeldsituaties waarmee bedrijven al geconfronteerd zijn. Op basis van juridisch advies en praktische raad kan je vervolgens antwoorden formuleren op concrete vragen.
 • In de bibliotheek kan je heel wat bijkomende uitlegfiches, links of brochures raadplegen.
 • Op het forum is er uitwisseling van kennis mogelijk en kunnen best practices uitgewisseld worden. Het instrument zal verder worden ontwikkeld naargelang werkgevers het Centrum nieuwe cases voorleggen.

Het Centrum geeft op aanvraag demonstraties van eDiv. 

53 medewerkers leerden doelgerichter volgens prioriteiten te werken en kregen zo meer controle over de beschikbare tijd dankzij de opleiding 'Time en Priority Management'.