Expeditie Skills

You are here

Expeditie Skills

English version

Wat houdt dit project in?

In dit korte, intensieve opleidingsproject krijg je een basis voor een job als bediende in de wereld van zee- of luchtvracht. Ze bestaat uit een combinatie van verschillende leervormen:

 • zelfstudie via webleermodules en begeleid door een logistiek instructeur van VDAB
  Volgende webleermodules neem je zelf door: Logistieke inleiding, Incoterms, Actoren in transport en logistieke dienstverlening en Internationale betalingstechnieken.
  De VDAB-instructeur leidt de webleermodules kort in, beantwoordt vragen en bespreekt de oefeningen in groep.
 • workshops in groep gegeven door trainers uit de praktijk van LOGOS
  Je diept samen met de trainer de transportmodi zeevervoer en wegvervoer uit en oefent volop het invullen van de  Bill of lading, CMR en de meest relevante transportdocumenten. Je krijgt ook een intro in de douanematerie. 

Tijdens de flexi-training is er een permanente evaluatie en opvolging. Je ontvangt nadien een getuigschrift op basis van het voltooien van de webleermodules en actieve deelname aan de workshops. Daarnaast krijg je ook sollicitatietraining en -begeleiding.


Voor wie is het bedoeld?

Het project kan gevolgd worden door werkzoekenden die

 • beschikken over de verwachte administratieve competenties (Office, nauwkeurig, organisatorisch ...), beheersing van de Nederlandse taal en over een goede spreekvaardigheid voor de talen Frans en Engels
 • zelfstudie aankunnen (zelfstandig kunnen studeren, over voldoende tijd beschikken om de webleermodules te verwerken,  ruimte en computer ter beschikking ...)
 • een duidelijke keuze maken voor een kort basistraject van 8 weken
 • zeer gemotiveerd zijn om in de sector van de internationale handel aan de slag te gaan

 

Interesse?

Klik hier voor meer info.
Bekijk hier een filmpje met de cursisten van 2019.

What does this project entail?

This short, intensive training project provides you with a basis for a job as an employee in the world of sea or air freight. It consists of a combination of different forms of learning:

 • Self-study via web learning modules and supervised by VDAB logistics instructor.
  The following web learning modules are available: Logistics introduction, Incoterms, Actors in transport and logistics services, International payment techniques and Introduction to customs.The VDAB instructor briefly introduces the web learning modules, answers your questions and discusses the exercises in groups.
 • Hands-on workshops in group given by experienced LOGOS trainers
  Together with the trainer, you explore Sea transport and Road transport and practice filling in the Bill of Lading, CMR and the most relevant transport documents.

During the flexi-training there is a permanent evaluation and follow-up. You will then receive a certificate based on the completion of the web learning modules and active participation in the workshops. You will also receive job application training and guidance.


Who is it designed for?

The project is meant for job seekers who:

 • have the expected administrative skills (Office, precise, organizational, etc.), knowledge of the Dutch language and good fluency speaking in French and English.
 • are able to study independently (learn on your own, have sufficient time to process the web learning modules, space and computer available, etc.)
 • make a clear choice for a short basic course of 8 weeks
 • are highly motivated to work in the international trade sector


Interested?

Click here for more info (Dutch) or contact us.   
Click here for a short movie with the students of 2019.  

Vorig jaar kregen 15 jongeren (-26 jaar) de kans op via het project "Bediende internationale handel en logistiek Junior" aan de slag te gaan in onze sector.