Jouw bedrijf duaal?

You are here

Jouw bedrijf duaal?

LOGOS wijst je de weg. Aan de slag in 5 stappen.
  
       
  1. Registreer je bedrijf als erkende leerwerkplek

Om een leerling in een opleiding duaal leren op te leiden, heeft de vestiging, waar de opleiding plaatsvindt, erkenning nodig als leerwerkplek. Voor de opleiding Assistent (inter)nationaal goederenvervoer, vraag je die erkenning aan via het digitale loket App.werkplekduaal.be. Je aanvraag komt automatisch bij het juiste partnerschap terecht op basis van het paritair comiténummer (PC 226). Binnen twee weken krijg je antwoord op je erkenningsaanvraag. De erkenning is vijf jaar geldig. Als blijkt dat je bedrijf niet langer voldoet aan de voorwaarden of haar plichten niet nakomt, dan volgen er eventuele sancties, zoals de opheffing van de erkenning.

Om de erkenning te krijgen, moet je bedrijf dus voldoen aan enkele voorwaarden. Het moet:

 • een kwaliteitsvolle werkomgeving zijn waar de leerling de opleiding op de werkvloer kan afronden volgens het opleidingsplan.
  Hiervoor stelt de school samen met jou een activiteitenlijst op.
 • financieel gezond zijn
 • vrij zijn van veroordelingen
 • iemand in het team aanduiden die als mentor wil en kan optreden en die:
 • instaat voor de opleiding op de werkplek van de leerling
 • fungeert als aanspreekpunt van de school voor regelmatig overleg
 • samen met de trajectbegeleider van de school zorgt voor de evaluatie van de leerling

 

De opleiding Assistent Internationaal Goederenvoer is een intensieve opleiding. Daarom raden we aan om, als dat haalbaar is, één mentor per leerling aan te duiden.
Daarbij moet de mentor ook aan bepaalde voorwaarden voldoen, opgelegd door de Vlaamse overheid. Hij of zij moet:

 • minstens 25 jaar zijn en 5 jaar ervaring hebben in het beroep. Bezit hij of zij een van volgende diploma’s? Dan is een minimumleeftijd van 23 jaar met drie jaar ervaring voldoende:
  -Se-n-Se Internationaal Transport en Goederenverzending (ITGV)
  -professionele bachelor Logistiek Management (Supplychain Management) of Logistics Engineering
  -master Maritiem en Logistiek Management
 • in het bezit zijn van een blanco strafblad: laad een uittreksel uit het strafregister model 596.2 op bij de erkenningsaanvraag.
 • een mentoropleiding hebben gevolgd. Volgde de bediende nog geen mentoropleiding? Dan moet hij of zij dit binnen een termijn van één jaar na de erkenning doen.
  LOGOS biedt de gratis opleiding ‘Peter/meter/mentor: Hoe geef ik mijn nieuwe (of toekomstige) collega een vliegende start’ aan.
   

         2. Werk samen met de school een opleidingsplan uit

Samen met de school werk je het opleidingsplan uit waarin duidelijk omschreven staat welke leerdoelstellingen en competenties de leerling leert in het bedrijf en welke in klasverband. Ookpersoonlijke vaardighedenkomen aan bod in het plan. Want op dat vlak valt er veel te leren: probleemoplossend werken, proactief handelen, samenwerken in teamverband … Elk plan is maatwerk en afgestemd op de mogelijkheden van de leerling. Bovendien houdt het rekening met de specifieke bedrijfscontext. Het is ook een verplichte bijlage bij de Overeenkomst van Alternerende Opleiding (OAO).
​​
        3. Vind de ideale leerling

Je leerling brengt veel tijd door in je bedrijf. En het liefst neem je hem of haar daarna in dienst als vaste medewerker. Het is dus belangrijk om een leerling te kiezen die perfect binnen je bedrijf past. En dat bepaal je helemaal zelf. Jij en de mentor ontmoeten alle kandidaten tijdens een leerdate in de school. Daar toetsen jullie af of jullie verwachtingen matchen. Uiteraard selecteer je nog geen perfecte medewerker, maar wel een gemotiveerde leerling die wil leren en groeien in je bedrijf. Omdat de mentor de leerling opleidt en begeleidt, is het belangrijk dat hij of zij in gesprek gaat met de kandidaten en de finale beslissing neemt.

        4. Sluit een Overeenkomst van Alternerende Opleiding (OAO) af 

De OAO is vastgesteld door de Vlaamse Regering en is een overeenkomst tussen drie partijen: het bedrijf, de school en de leerling. De school maakt de OAO digitaal op en registreert de overeenkomst bij het Departement Werk en Sociale Economie Afdeling Duaal leren en Sectoren.
 
Wat is de OAO?

 • Het is een overeenkomst van een schooljaar dat maximaal loopt van begin september tot eind juni.
 • Het vermeldt de arbeidsduur die gelijk is aan de gemiddelde voltijdse wekelijkse arbeidsduur van toepassing op je onderneming. De leerling is minstens 20 uur per week aanwezig (gemiddeld op jaarbasis).
 • Het omvat een les- en een werplekgedeelte.
 • Het vermeldt hoeveel leervergoeding de leerling ontvangt.

Wens je meer info over de financiële aspecten? LOGOS geeft je graag meer info.

         5. Begeleid, evalueer en stuur bij  

De trajectbegeleider van de school, de klassenraad en de mentor waken over de opleiding en vorderingen van de leerling. Goed overleg tussen je bedrijf en de school is dan ook een vereiste. De mentor speelt immers een cruciale rol bij de begeleiding van de leerling op de werkvloer. Hij of zij:

 • brengt de leerling de nodige vaardigheden bij en stuurt bij waar nodig
 • evalueert en beoordeelt de leerling. Over de manier van evalueren moeten er dus goede afspraken worden gemaakt met de school. Die zorgt ook voor de instrumenten die helpen bij een correcte evaluatie.
 • moet bij problemen tijdens de opleiding of bij de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk overleg plegen met de trajectbegeleider.
De ideale werknemer uit onze sector = Communicator, Problemsolver & Innovator.