Kijk verder!

You are here

Kijk verder!

Door een arbeidsbeperking kan iemand moeilijker werk vinden of uitoefenen door: 

 • Arbeidshandicap: een aandoening van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard

           Voorbeelden: autisme, rugklachten, depressie, epilepsie…

 • Psychosociale problemen zoals armoede, verslaving, moeilijke gezinssituatie …
   

Ontdek in deze fiche waarom een beperking geen struikelblok voor goed werk is!.
Bekijk ook zeker deze video 
 
Wist je dat een aanpassing op de werkvloer vaak al genoeg is om deze mensen succesvol aan de slag te zetten? Én het is ook wettelijk verplicht.
Bekijk hier de brochure van Unia met herkenbare en concrete voorbeelden rond aanpassingen op de werkvloer.

Meer weten over een bepaalde aandoening?
Op Handicapenarbeid vind je een alfabetisch overzicht om je wegwijs te maken (dossiers A-Z).

Ondersteuning

 • Wist je dat gespecialiseerde consulenten van een GOB je adviseren om deze werknemers optimaal in te zetten op de werkvloer?
   
 • Ook job- en taalcoaching kan interessant zijn en is tot 6 maanden gratis voor mensen met een arbeidsbeperking
   
 • Krijg je als bedrijf te maken met kanker bij een van je medewerkers?
  Dan organiseert Kom op tegen Kanker workshops/infosessies op de werkvloer

  •     Welke impact heeft kanker op je werknemer en zijn (werk)omgeving?
  •     Hoe pak je het reïntegratietraject concreet aan?
   

Financiële voordelen

 • Werf je iemand met min. 20% erkende handicap aan, dan kan je een VOP-premie ontvangen gedurende 5 jaar.
  Een voorbeeld: Joeri heeft een auto-immuunziekte. Hierdoor is hij sneller vermoeid en is het voor hem moeilijk om zich lange tijd te concentreren. Door wat extra pauzes in te lassen kan Joeri toch goed werk afleveren. Deze kost kan je als bedrijf compenseren via de VOP-premie. 
  Bekijk nog meer voorbeelden uit de praktijk en info over de premie waarop je in dit geval recht hebt.
   
 • Met een (G)IBO-contract betaal je tijdens de opleidingsperiode geen loon / premie, zodat je voldoende tijd hebt om je nieuwe werkkracht klaar te stomen.
   
 • Wist je trouwens dat je de kosten van een aanpassing in je bedrijf kan terugkrijgen via VDAB?  Het kan bijvoorbeeld gaan om extra infrastructuur op de werkvloer, werkmateriaal zoals een groter beeldscherm of ergonomische stoel,…

 

Op zoek naar relevante opleidingen in ons gratis opleidingsaanbod?
 

Werk je je diversiteitsbeleid uit maar loop je vast?
Een van onze sectorconsulenten komt graag kosteloos bij je langs.

539 opleidingsverantwoordelijken hebben een account voor de Bedrijvensite.