Subsidies

You are here

Subsidies

Om bij te blijven in de huidige kenniseconomie is het essentieel dat medewerkers hun kennis en vaardigheden hun hele leven verder blijven ontwikkelen. Vandaar dat LOGOS inzet op levenslang leren.

Dit vertaalt zich in het gratis cursusaanbod specifiek voor de sector. Daarnaast zijn er uiteraard nog heel wat onderwerpen interessant voor bedrijven om zelf een opleiding rond te organiseren. Omdat opleidingen niet altijd goedkoop zijn, voorziet LOGOS subsidies voor bedrijfseigen opleidingen.

Maar er is meer. Ook bij onze verschillende overheden kan je terecht voor bijkomende financiële tegemoetkomingen voor opleidingen.

 

Vorig jaar hebben werkgevers van de sector 159 nieuwe medewerkers opgeleid via een Individuele Beroepsopleiding (IBO), op maat van hun bedrijf.