Competentiegericht HR-beleid

You are here

Competentiegericht HR-beleid

Streef je als werkgever en HR-manager naar de juiste werknemer op de juiste plaats?
Dan is het belangrijk talenten te erkennen en de competenties van je medewerkers te ontwikkelen. Dat doe je best via een competentiegericht HR-beleid.

Bovendien kan het je met het groeiend tekort aan arbeidskrachten helpen om te denken vanuit groeipotentieel in plaats vanuit ontbrekende competenties.

Functies zullen ook sneller evolueren in de toekomst, dus is het essentieel een zicht te hebben op de kennis en vaardigheden die je medewerkers in huis hebben.
 
Wat zijn de voordelen van zo’n competentiegericht HR-beleid?

  • Een effectiever selectie- en rekruteringsproces
  • Objectiever en gerichter evalueren & opvolgen van je team(s)
  • Meer doelgerichte en gepersonaliseerde opleidingstrajecten 
  • Meer betrokken medewerkers door duidelijke en genuanceerde feedback
  • Competente en gemotiveerde medewerkers en dus minder verloop

 
Enkele mogelijkheden:

  • Opstellen van competentieprofielen als basis voor aanwervingen, evaluatie, bepalen van opleidingsnoden,...
  • Opstarten van een project rond peter- en meterschap 
  • Uitwerken van een goed onthaal 
  • Investeren in werkplekleren en zo mensen opleiden op maat van je bedrijf
  • Belangrijke competenties duidelijk en meetbaar omschrijven (competentiewoordenboek)

LOGOS geeft je graag advies op maat. In de rechterkolom vind je alvast verschillende items die je op weg helpen. 
 

Starten met een competentiematrix

Een competentiematrix is een eenvoudige tool om op een visuele manier in kaart te brengen welke competenties essentieel zijn in je onderneming en in welke mate ze al aanwezig zijn bij je medewerkers.
Op basis hiervan kan je bepalen welke opleiding nodig is, welk profiel je wil aanwerven,... Het kan je ook tijd besparen bij de voorbereiding van loopbaangesprekken of interne sollicitaties.

Voor wie graag meer leest, is er de handleiding 'Wegwijs in Competenties'
 

Neem ook zeker een kijkje op:

www.talentontwikkelaar.be
www.werkbaarwerk.be
www.wellfie.be
www.langer-werken.be
www.generatiebril.be
www.erkennenvancompetenties.be
 

 

2 294 cursisten volgden vorig jaar een opleiding uit het gratis aanbod van LOGOS.