Opleidingsplanning

You are here

Opleidingsplanning

Jij wilt dat je bedrijf topkwaliteit levert. Dan heb je goed opgeleide medewerkers nodig die voorbereid zijn op de toekomst. Zet dus in op levenslang leren. Zo blijf je de concurrentie een stapje voor. En je werknemers? Die blijven graag voor jou werken. Reden genoeg dus om een doelgericht opleidingsplan op te stellen.
 

Mobiliseer directie en leidinggevenden

In een lerende organisatie draagt de directie het belang van (bij)leren uit. Ze maakt middelen en tijd vrij om het opleidingsplan uit te voeren. Ook leidinggevenden volgen het plan en de uitvoering ervan vanop de eerste rij. Overtuig hen van wat de investering in het opleidingsbeleid kan opleveren.


Bepaal de collectieve én individuele opleidingsnoden

 • Het is belangrijk dat je weet welke kennis en vaardigheden je al in huis hebt, en welke belangrijk zijn voor de toekomst. Een handige hulp is de competentiematrix.
   
 • Staan er innovaties op til, komt er een verandering in wetgeving aan voor je bedrijf of wijst een klacht misschien op een tekort aan competenties? Identificeer de opleidingsnoden eerst vanuit de organisatie.
   
 • Ga vervolgens dieper in op de individuele opleidingsnoden. Vertrek hiervoor vanuit de functiebeschrijving. Wat zijn de vereiste competenties voor een bepaalde functie? En wat moeten nieuwe medewerkers kennen en kunnen om optimaal mee te draaien in uw bedrijf? 
   
 • Hou ook de vinger aan de pols via ontwikkelgesprekken tussen leidinggevende en medewerkers. Zo kan je in kaart brengen welke competenties de werknemers nodig hebben om hun huidige en/of toekomstige taken goed uit te oefenen én welke opleidingsnoden en -wensen ze zelf aangeven. 
 • Ga aan de slag met de 360° feedback: je werknemers en leidinggevenden wisselen dan ervaringen uit. Laat ook directe collega's zich uitspreken over hun samenwerking, en ideeën geven voor ontwikkelpunten. 
  Dit voorbeeld zet je alvast op weg.

 

Let op voor onopgemerkte noden

Ga kritisch na of je alle opleidingsbehoeften op korte, middellange of lange termijn in kaart hebt gebracht. Is er voldoende aandacht voor de risicogroepen in je onderneming, zoals ouderen, kortgeschoolden...
 

Van opleidingsnood tot een opleidingsplan

Heb je alle info verzameld? Groepeer en stel je prioriteitenlijst op.
Hulp nodig om prioriteiten  te stellen? De belangrijkste opleidingen

 • zijn wettelijk verplicht
 • komen tegemoet aan dwingende commerciële eisen
 • corrigeren fouten
 • leveren een hoge ROI op
 • zijn belangrijk voor leidinggevende én werknemer
 • versterken competenties die het team nog niet beheerst

Koppel daaraan concrete acties, zoals een formele opleiding, on-the-job training, coaching, e-learning, …

Noteer bij elke opleidingnood realistische en meetbare leerdoelen met de gewenste timing. Plan niet lukraak een opleiding in. Hou rekening met periodes van hoge werkdruk, agenda’s van de werknemers en verplaatsingen.

Bereken ook het kostenplaatje.

Bekijk een model van opleidingsplan.
 

Communiceer over het opleidingsplan

Eens het opleidingsplan goedgekeurd is, is het tijd om het binnen het hele bedrijf bekend te maken (leidinggevenden, alle werknemers).

Evalueer elke opleiding

Volgden je werknemers een opleiding? Laat hen dan de kwaliteit, de opgedane kennis en het effect op hun werk beoordelen. Vraag die feedback mondeling of via een evaluatieformulier.
Bepaal ook zelf of opleiding de gewenste gedragsverandering heeft.

Nieuwsgierig naar je return on investment (ROI)? Meet dan het resultaat van de opleiding op langere termijn. Dit kan bv. door het afnemen van kennis- of vaardigheidstests op verschillende momenten.

Evalueer je opleidingsplan

Vonden alle opleidingen plaats zoals voorzien? Zo niet, waarom niet? Misschien werden er doorheen het jaar extra opleidingen georganiseerd? Een grondige doorlichting help je ook om je plan voor het volgende jaar op te stellen. 

Lees ook zeker de cao vorming van het PC 226.
Werk je je opleidingsbeleid uit maar loop je vast? Een van de collega's van LOGOS helpt je graag verder

 

75 medewerkers scherpten hun communicatievaardigheden aan via de opleiding 'Krachtig communiceren'.