Opleidingsplanning

You are here

Opleidingsplanning

Jij wilt dat je bedrijf topkwaliteit levert. Dan heb je goed opgeleide medewerkers nodig die voorbereid zijn op de toekomst. Zet dus in op levenslang leren. Zo blijf je de concurrentie een stapje voor. En je werknemers? Die blijven graag voor jou werken. Reden genoeg dus om een doelgericht opleidingsplan op te stellen.

Bepaal de individuele én collectieve opleidingsnoden

 • Het is belangrijk dat je weet welke kennis en vaardigheden je al in huis hebt, en welke belangrijk zijn voor de toekomst. Een handige hulp is de competentiematrix.
   
 • Is kennis van reglementering, veiligheidsprocedures, talen, … cruciaal voor je werknemers? En wat moeten nieuwe medewerkers kunnen en kennen om optimaal mee te draaien in uw bedrijf? Neem het op in je opleidingsplan.
   
 • Hou de vinger aan de pols met ontwikkelgesprekken met je medewerkers. Dan heb je een duidelijk beeld van hun behoeften.
  Bereid het gesprek voor:
  • - Wat hebben ze nodig om hun huidige en/of toekomstige taken goed uit te oefenen?
  • - Welke groeimogelijkheden ziet de leidinggevende?
  • - Waaruit haalt je medewerker zijn energie?
  • - Welke talenten blijven nu onbenut?

           Organiseer deze gesprekken regelmatig zodat iedereen ermee vertrouwd raakt.

 • Ga aan de slag met de 360° feedback: je werknemers en leidinggevenden wisselen dan ervaringen uit. Laat ook directe collega's zich uitspreken over hun samenwerking, en ideeën geven voor ontwikkelpunten. 
  Dit voorbeeld zet je alvast op weg.

Van opleidingsnood tot een opleidingsplan

Heb je alle verbeterpunten verzameld? Groepeer ze en stel je prioriteitenlijst op. Koppel daaraan concrete acties, zoals interne of externe opleiding, coaching, zelfstudie via e-learning, …
Voor sommige knelpunten helpt het vaak al om een werkprocedure aan te passen of taken anders te verdelen onder de teamleden.

Noteer bij elke opleidingnood realistische en meetbare leerdoelen met de gewenste timing. Plan niet lukraak een opleiding in. Hou rekening met werkvolumes, agenda’s van de werknemers en verplaatsingen.

Bekijk een voorbeeld van een opleidingsplan.

Staan je werknemers sceptisch tegenover een opleiding of begeleiding? Buig die weerstand dan om in enthousiasme en inspireer hen. Informeer je werknemers over de meerwaarde voor henzelf, het team en het bedrijf.

Evalueer elke opleiding

Volgden je werknemers een opleiding? Laat hen dan de kwaliteit, de opgedane kennis en het effect op hun werk beoordelen. Vraag die feedback mondeling of via een evaluatieformulier.
Bepaal ook zelf of opleiding de gewenste gedragsverandering heeft.

Nieuwsgierig naar je return on investment (ROI)? Meet dan het resultaat van de opleiding op langere termijn. Dit kan bv. door het afnemen van kennis- of vaardigheidstests op verschillende momenten.

Stuur minstens elk jaar je planning bij. Hou daarbij rekening met alle veranderingen in je organisatie en je doelstellingen.
 

Klaar voor een relevante opleiding?

Je vindt ze bij LOGOS. Een greep uit het aanbod:
 

Werk je je opleidingsbeleid uit maar loop je vast? Eén van onze sectorconsulenten komt graag gratis en vrijblijvend bij je langs.

 

53 medewerkers leerden doelgerichter volgens prioriteiten te werken en kregen zo meer controle over de beschikbare tijd dankzij de opleiding 'Time en Priority Management'.