Werkbaar werk

You are here

Werkbaar werk

Meer dan ooit zijn werkbaar werk en welzijn cruciale thema’s zijn in het personeelsbeleid. Het menselijk kapitaal in je onderneming koesteren zorgt voor een positieve, werkbare werkomgeving en zorgt voor meer engagement om die extra mile te gaan. LOGOS wil inzetten op het realiseren werkbaar werk.
 

Werkbaarheidsmonitor SERV: Hoe werkbaar vinden jouw bedienden hun werk? 

Als opleidingsfonds vroegen we ons af hoe onze bedienden de werkbaarheidsgraad in onze sector ervaren. We besloten polshoogte te nemen aan de hand van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor. Met dit meetsysteem onderzoekt de SERV 4 werkbaarheidsindicatoren:

 • werkstress
 • motivatie
 • leermogelijkheden
 • werk-privé balans.

De werkbaarheidsgraad verwijst dan naar het percentage werknemers dat een kwaliteitsvolle job heeft: een job die je niet overspannen of ziek maakt, die aantrekkelijk en boeiend is, die kansen biedt om bij te blijven, én met ruimte voor gezin en sociaal leven.

Met een werkbaarheidsgraad van 55,1% scoort onze sector 5,5% beter dan de Vlaamse arbeidsmarkt. Langs de andere kant zijn er wel ongeveer 18.200 bedienden die zich niet comfortabel voelen in hun job. Cijfers om van te duizelen. Want een tevreden medewerker is tenslotte een geëngageerde medewerker.

Lees hier de samenvatting van het rapport.
 

Scan werkbaar werk 

LOGOS ontwikkelde een handige scan waarmee je in een handomdraai een overzichtelijk rapport krijgt over de volgende thema’s in jouw bedrijf:

 • gezondheidsbeleid
 • emotionele belasting
 • interne relaties
 • opleidingsbeleid
 • afwisseling in het werk
 • arbeidsomstandigheden
 • autonomie
 • werktempo & werkhoeveelheid. 

Aan de hand van de scores krijg je gratis praktische tools en tips voor verbetering. Bovendien kun je op vraag bijkomende info ontvangen.

Benieuwd naar hoe jouw bedrijf scoort? Start hier de scan werkbaar werk 

 

De Werkbaarheidscheque

Wil je in een volgende fase de knelpunten rond werkbaar werk binnen je organisatie verder aanpakken, dan kan je gebruik maken van de werkbaarheidscheque tot € 10.000.  Opzet is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. Alle info is hier terug te vinden. 

 

Langer werken

Langer werken is de boodschap voor iedereen. Hoe werk je een HR-actieplan uit om langere loopbanen te realiseren?
Wil jij jouw medewerkers gemotiveerd, betrokken en productief aan de slag houden? Zet dan in op Autonomie, verBinding en Competenties (kortom het ABC-model).

LOGOS biedt 3 praktische tools aan. Deze tools zijn evidence based en kwamen tot stand na een ESF-project met LOGOS en SFTL.
 

 • Een leidraad voor de leidinggevende of HR-medewerker om een loopbaangesprek aan te gaan met de oudere medewerker. Zo krijg je beter zicht op wat hem/haar gemotiveerd en productief aan de slag houdt.
 • Een HR-menu dat toelaat om vanuit deze loopbaangesprekken de gepaste HR-acties te bepalen. Denk daarbij aan de fleximatrix, het aanreiken van verschillende loopbaanpaden aan oudere werknemers, jongere en oudere collega’s van elkaar laten leren …
 • Het berekeningsmodel ondersteunt je om iedereen mee te krijgen, zowel de werkvloer als het management.  
   
  Deze gratis tools staan op de website https://www-langer-werken.be.

 

CAO 104

Stel je meer dan 20 werknemers tewerk dan moet je sinds 2013 een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen.

In dit plan neem je acties op om de werkgelegenheid van 45+-ers te behouden of te verhogen. Concrete maatregelen die leiden tot “leeftijdsbewust personeelsbeleid” zijn o.a. aangepaste opleidingsmogelijkheden, arbeidsomstandigheden of arbeidstijd.

Hulp nodig? Gebruik de brochure “Leeftijdsbewust personeelsbeleid” als bron van inspiratie. LOGOS kan je hier ook in bijstaan.

 

Psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s vormen een belangrijke bedreiging voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers en voor het goed functioneren van de ondernemingen.
De werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor het beleid op het vlak van welzijn in zijn onderneming. Hij moet een voorkomingsbeleid voeren inzake de psychosociale risico’s. De werkgever moet een risicoanalyse van de psychosociale aspecten uitvoeren om deze risico’s op een effectieve en efficiënte manier te voorkomen.
 
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een aantal instrumenten ter voorkoming van psychosociale risico’s op punt gesteld, waaronder de 'Knipperlichten Psychosociale Risico’s'. De Knipperlichten kunnen gebruikt worden in alle ondernemingen en instellingen. 

Deze ‘Knipperlichten Psychosociale Risico’s' is een tool die gebruikt kan worden om een eerste indicatie te krijgen van de aanwezigheid van psychosociale risico’s in de onderneming en van het niveau waarop ze voorkomen. Het instrument bestaat uit een vragenlijst die moet worden ingevuld door een beperkte groep personen, representatief voor de onderneming.

 

De officiële knelpuntberoepen uit onze sector? Expediteur, dispatcher goederenvervoer, douanedeclarant en logistiek verantwoordelijke.