Subsidies

You are here

Subsidies

Opleidingscheques voor werknemers

Opleidingen en bijscholingen zijn noodzakelijk om bij te blijven. Toch zijn ze niet altijd goedkoop. Als je als werknemer in Vlaanderen of Brussel woont en werkt en een opleiding wilt volgen bij een door de Vlaamse overheid erkende opleidingsinstelling, dan kan je die met opleidingscheques betalen. Dankzij de opleidingscheques betaal je maar de helft van de kosten. Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen.
Alle info over de erkende opleidingen, de voorwaarden waaraan je moet voldoen of de procedure om de opleidingscheques te bestellen vind je hier.

 


Betaald educatief verlof

Het stelsel van betaald educatief verlof geeft de werknemers van de privésector de mogelijkheid om erkende opleidingen te volgen om bijkomende competenties te verwerven. Hierbij kunnen zij jaarlijks een bepaald aantal uren verlof genieten met behoud van hun loon. Aangezien niet alle opleidingen recht geven op betaald educatief verlof, is het aangewezen eerst te informeren of een opleiding al dan niet erkend is.
De gratis opleidingen die LOGOS aanbiedt, komen hiervoor niet in aanmerking.

Sinds april 2015 is de bevoegdheid voor het betaald educatief verlof overgedragen aan de gewesten.
Voor meer info over o.a. de duur, de spreiding, de vergoeding en de te vervullen modaliteiten van het betaald educatief verlof kan je terecht bij de verschillende bevoegde diensten

Elk jaar zo’n 533 opleidingen op de kalender, waarvan 205 verschillende …