Privacyverklaring en Kennisgeving GDPR aan bedrijven

You are here

Privacyverklaring en Kennisgeving GDPR aan bedrijven

  • In onze Privacyverklaring  leggen wij uit wanneer en waarom het Sociaal Fonds / LOGOS jouw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.
  • In de Kennisgeving GDPR aan bedrijven lichten wij graag ons engagement toe naar de bedrijven van de sector op het gebied van de bescherming en veiligheid van hun persoonsgegevens of die van hun werknemers. Er wordt ingegaan op zowel de rechten en verplichtingen van LOGOS in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, alsook op de rechten en verplichtingen van de Werkgever, eveneens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.
De officiële knelpuntberoepen uit onze sector? Expediteur, dispatcher goederenvervoer, douanedeclarant en logistiek verantwoordelijke.