Subsidies LOGOS

You are here

Subsidies LOGOS

Zijn er binnen je bedrijf opleidingsbehoeften waarvoor LOGOS geen gratis opleidingsaanbod voorziet? Geen nood: organiseer de opleiding zelf met een opleidingsverstrekker van jouw keuze. Als werkgever van het Paritair Comité 226 kan je een financiële tussenkomst aanvragen voor opleidingen die je zelf voor je bedienden organiseert om zo een deel van de gemaakte kosten te recupereren.

Het opleidingsbudget van LOGOS kan je combineren met andere voordelen, zoals de KMO-portefeuille.
 

Deze opleidingen komen in aanmerking

De opleiding dient inhoudelijk overdraagbaar te zijn binnen de sector. Bedrijfseigen opleidingen (bv. over een product, werkmethode of softwarepakket eigen aan het bedrijf) worden niet goedgekeurd.

Wanneer bedienden een cursus volgen uit ons gratis cursusaanbod keert LOGOS daar uiteraard geen extra subsidie voor uit.

Je kan zelf de opleidingsverstrekker kiezen. Het kan enerzijds gaan om een externe opleidingsverstrekker die een in-company opleiding verzorgt of waar je werknemer een open opleiding volgt. Anderzijds komen ook interne opleidingen in aanmerking. Medewerkers die interne opleidingen gaan verzorgen kunnen een beroep doen op de opleiding Train the Trainer - uit ons gratis aanbod.
 

Hoe aanvragen?

Subsidieaanvragen dienen via de bedrijvensite van LOGOS te worden aangevraagd. Indien je nog geen gebruiker bent, dien  je eerst te registreren. Nadien kan je online een aanvraag indienen. Een subsidie kan aangevraagd worden vóór de start van de opleiding tot 90 dagen na de start van de opleiding. Heel wat flexibiliteit dus om het budget  optimaal te benutten en een deel van de opleidingskost te recupereren via LOGOS.
 

Maximaal opleidingsbudget per bedrijf

Elk bedrijf van het PC 226 beschikt over minimum 175 euro opleidingsbudget per kalenderjaar. Dit bedrag wordt berekend op basis van het aantal bedienden onder het PC 226.
 

  Opleidingsbudget per kalenderjaar
Tot en met 10 bedienden € 110 x het aantal bedienden PC 226
(maximaal 0,2% van de loonmassa)
Meer dan 10 bedienden € 100 x het aantal bedienden PC 226
(maximaal 0,2% van de loonmassa)

Het aantal bedienden en de loonmassa hebben per definitie betrekking op het voorbije kalenderjaar:

  • Aantal bedienden: stand van zaken op 31 december
  • Loonmassa: de totale loonmassa over het hele kalenderjaar

LOGOS baseert zich hiervoor op de recentst beschikbare RSZ-gegevens. Deze gegevens blijven geldig voor het hele daaropvolgende kalenderjaar.

Aan een onderneming wordt per jaar nooit meer uitgekeerd dan het opleidingsbudget. Een eventueel saldo is niet overdraagbaar naar een volgend kalenderjaar.
 

Berekening van de subsidie per dossier

De tussenkomst van LOGOS bedraagt, na goedkeuring van de aanvraag, € 20 per persoon per effectief gevolgd opleidingsuur.  Koffie- of lunchpauzes tellen niet mee in de berekening van het totaal aantal opleidingsuren, net zomin als de uren van examens.
 

Uitbetaling

Het subsidiebedrag wordt definitief bepaald op basis van een ondertekende aanwezigheidslijst. We willen er immers zeker van zijn dat iedereen ook effectief aan de opleiding heeft deelgenomen. De ondertekende aanwezigheidslijst dien je uiterlijk 1 maand na het einde van de opleiding aan LOGOS te bezorgen. Na verwerking hiervan en na jouw akkoord op de toegekende bedragen wordt de subsidie uitbetaald.
 

Praktische tips 

Hieronder vind je alvast wat praktische tips om je subsidiedossiers te vervolledigen.

Heb je verdere praktische vragen? Misschien vind je het antwoord in de rubriek veelgestelde vragen. Je kan ook altijd contact met ons opnemen.
 

53 medewerkers leerden doelgerichter volgens prioriteiten te werken en kregen zo meer controle over de beschikbare tijd dankzij de opleiding 'Time en Priority Management'.