Outplacement

You are here

Outplacement

Sectorale ontslagbegeleiding

Outplacement of ontslagbegeleiding is het geheel van begeleidende diensten die in opdracht van een werkgever door een outplacementbureau, individueel of in groep, worden verleend om een werknemer in staat te stellen zelf, binnen een zo kort mogelijke termijn, een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden. De sociale partners willen via deze weg de ervaring en de verworven competenties in de sector houden.
 
Het Sociaal Fonds PC 226 heeft de ontslagbegeleiding toevertrouwd aan Right Management.
 

Recht op outplacement

In principe hebben alle bedienden van de sector (PC 226) die door hun werkgever ontslagen worden recht op ontslagbegeleiding ten laste van het Sociaal Fonds, met uitzondering van de bedienden met een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken. Leeftijd speelt hierbij geen rol: ook als je jonger dan 45 jaar bent, kan je outplacement volgen. Hierop bestaan 3 uitzonderingen: ontslag tijdens de eerste 6 maanden van de tewerkstelling, ontslag wegens dringende reden of met het oog op pensioen. De werkgever is verplicht je bij ontslag op dit recht te wijzen.
 
Indien je recht hebt op het sectorale outplacementaanbod, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met Right Management.
Meer info vind je op de website van het Sociaal Fonds PC 226.

 

Volg gratis een opleiding op weg naar een nieuwe job

Tijdens de periode van het begeleidingsprogramma kan je deelnemen aan de cursussen uit het gratis aanbod van LOGOS. Opleiding helpt immers om sneller een nieuwe job te vinden! De inschrijving gebeurt dan via je consulent van het outplacementkantoor.
 
 

Elke dag werken 52 000 medewerkers mee aan de goede organisatie van het goederenvervoer.