Outplacement

You are here

Outplacement

Sectorale ontslagbegeleiding

In principe hebben alle bedienden van de sector (PC 226) die door hun werkgever ontslagen worden recht op ontslagbegeleiding ten laste van het Sociaal Fonds, met uitzondering van de bedienden met een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken. Hierop bestaan 3 uitzonderingen: ontslag tijdens de eerste 6 maanden van de tewerkstelling, ontslag wegens dringende reden of met het oog op het wettelijk pensioen.

Het Sociaal Fonds PC 226 heeft de ontslagbegeleiding toevertrouwd aan Right Management, met uitzondering voor de bedienden met een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken. Deze laatste categorie van bedienden hebben sinds 1 januari 2016 recht op een aangepast ouplacement (zie verder). Voor hen is het sectorale aanbod niet meer van toepassing.

Outplacementaanbod

Als werkgever ben je verplicht een aanbod van outplacement te doen aan elke ontslagen bediende (uitzonderingen zie boven).  De leeftijd van de bediende speelt geen rol: je moet dus ook een aanbod doen als de bediende jonger dan 45 jaar is. Om te bepalen welk aanbod je als werkgever moet doen en welke documenten je dient te overhandigen, klik hier.

Gratis opleidingsaanbod

Bedienden die ingeschreven zijn in het sectorale begeleidingsprogramma kunnen deelnemen aan de opleidingen uit het gratis aanbod van LOGOS. Opleiding helpt immers om sneller een nieuwe job te vinden! De inschrijving gebeurt via het outplacementkantoor.
 

Vacatures

Ben je op zoek naar medewerkers met ervaring in de sector? Bezorg je vacature(s) aan Right Management en hun consultants brengen deze onder de aandacht van geschikte kandidaten in outplacement. 

Meer info over deze gratis dienst van Right Management vind je hier.

LOGOS is het vormingsfonds van de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.