Arbeidsvoorwaarden PC226

You are here

Arbeidsvoorwaarden PC226

Arbeidsduur gemiddeld 37 uur per week
Loon volgens de weddenschaal van het PC 226 met indeling in 8 functieklassen
Indexering  jaarlijkse indexering in januari
13de maand gelijk aan het loon van december (pro rata voor indiensttreding in de loop van het jaar)
Ecocheques  250 EUR per jaar sinds 1 januari 2010, tenzij anders ingevuld op ondernemingsvlak (bijv. verhoging maaltijdcheques)
Maaltijdcheques  verhoging met 1 EUR sinds 1 mei 2016
Tussenkomst vervoerskosten  trein: 80% + derdebetalersregeling
ander openbaar vervoer
eigen vervoer: tabel
fiets: 0,23 euro/km
Sectoraal aanvullend pensioenstelsel  1% op het brutoloon
Sectorale verlofdagen  4 extra dagen per jaar
1 dag anciënniteitsverlof per 5 jaar in de sector
Tijdskrediet aanvullende premie bij 1/5de of 1/2de landingsbaan 
Outplacement recht op sectoraal outplacement na 6 maanden
Telewerk sectorale aanbeveling over structureel en occasioneel telewerk
Opleiding en vorming  gemiddeld 6 of 8 opleidingsdagen per bediende, afhankelijk van de grootte van de onderneming, per periode van 2 jaar
53 medewerkers leerden doelgerichter volgens prioriteiten te werken en kregen zo meer controle over de beschikbare tijd dankzij de opleiding 'Time en Priority Management'.