ENQUÊTE LOGOS: KNELPUNTBEVRAGING PC 226

You are here

ENQUÊTE LOGOS: KNELPUNTBEVRAGING PC 226

28/01/2019

Eind 2018 organiseerde  LOGOS een enquête over de moeilijk in te vullen jobs in de sector.
Dit onderzoek gebeurde op vraag van de regering en de Nationale Arbeidsraad.

De voornaamste conclusies van deze enquête:

• De knelpuntstatus blijft niet beperkt tot de beroepen van expediteur of dispatcher: bij elk van de veertien onderzochte functies gebeurt de invulling frequent problematisch.

• Een meerderheid van de respondenten meent dat digitalisering geen belangrijke impact heeft op de omvang en de moeilijkheid van de bevraagde functies.

• Wie wel een verschil opmerkt ziet de functies eerder omvangrijker/moeilijker dan kleiner/gemakkelijker worden.

Het volledige document “Knelpuntberoepenbevraging PC 226 – Wat zijn de kritieke functies in paritair comité 226, en welke worden door digitalisering bedreigd?” vind je hier!

2 751 bedrijfsopleidingen werden vorig jaar goedgekeurd voor een financiële tussenkomst vanuit LOGOS.