Gratis workshop & bootcamp: Inclusieve Rekrutering

You are here

Gratis workshop & bootcamp: Inclusieve Rekrutering

Gratis workshop & bootcamp: Inclusieve Rekrutering
10/11/2022

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich overal voelen. De hamvraag van vandaag luidt: hoe vinden talentvolle sollicitanten de weg naar jouw vacatures?
Daarom organiseren de partners van het project Hands-on Inclusion workshops en bootcamps rond inclusief rekruteren. Deze zijn ook gratis voor bedrijven uit PC 226.

Workshop Inclusieve Rekrutering
dinsdag 10 januari 2023 (13u -14u30) - online

blinde vlekken binnen je organisatie opsporen
hiaten in je aanwervingsproces dichten
• je doelgroep gericht aanspreken met je vacatures
• je boodschap beter afstemmen op de doelgroep (perspectief van de werkzoekende)
• andere netwerkkanalen ontdekken
• alternatieve aanwervingsprocedures overwegen
valkuilen bij de selecties vermijden 

Bootcamp Inclusieve Rekrutering
31 januari - 28 februari - 28 maart - 25 april - 23 mei 2023 (13u - 15u)

Dit intensieve begeleidingstraject omvat een persoonlijk intakegesprek, vijf sessies kennisdeling onder begeleiding van experten en een coaching op maat van jouw bedrijf en uitdagingen.

outreachend rekruteren bij je doelgroep
• bewustwording van eventuele bias tijdens het selecteren
• de juiste maatregelen voor opleiding en tewerkstelling
• verrijkende ideeën over inclusief onthaal, coaching en mentoring
• positieve acties
• alternatieve selectieprocedures

13 leerkrachten uit de Logistiek kregen op de leerkrachtendag van 2016 een kijkje in de wereld van Van Moer & Van Gansewinkel.